Terytorialsi w czasie pandemii dbają o najsłabszych

Zaangażowanie w walkę z pandemią stało się głównym zadaniem żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, jednakże mimo dużej aktywności na wielu płaszczyznach walki z COVID- 19, terytorialsi pamiętają również osobach najsłabszych, seniorach z rejonu odpowiedzialności brygady, w tym także o kombatantach – bohaterach, którzy budowali historię naszej Ojczyzny.  

Żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój w ramach prowadzonych na szeroką skalę działań przeciwkryzysowych wspierają również seniorów, w tym kombatantów. Opieką objęto ponad 100 osób z terenu północnego Mazowsza.

Każdy batalion opieką i wsparciem objął osoby ze swojego rejonu działalności. Łącznie jest to ok 100 osób. Pomoc polega na dostarczaniu zakupów oraz leków, wsparciu w procedurze rejestracji na szczepienie, a nawet w razie potrzeby żołnierze organizują transport seniora do punktu szczepień. Terytorialsi dostarczają im również obiady z kilku warszawskich restauracji.

W ramach akcji „Obiady dla Bohatera” współpracując z Fundacją „Nie zapomnijcie o nas Powstańcach Warszawskich”, w której wolontariuszem jest Pierwsza Dama Pani Agata Kornhauser – Duda, Stowarzyszeniem Odra – Niemen oraz Stowarzyszeniem Zachowania Pamięci o Armii Krajowej czy Domem dla Powstańca terytorialsi codziennie dostarczają ciepłe posiłki kombatantom w rejonu Warszawy. Pierwsza edycja akcji rozpoczęła się w marcu zeszłego i trwała do lipca, natomiast kolejna edycja ruszyła w listopadzie. Żołnierze 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej dostarczają dziennie blisko 40 posiłków.

Głównym celem inicjatywy dostarczania ciepłych posiłków, zakupów czy leków jest zminimalizowanie możliwości zakażenia się koronawirusem przez osoby starsze, które są w grupie największego ryzyka zachorowań.

Wizyty żołnierzy z posiłkami są również okazją do krótkiej lekcji historii. Kombatanci każde spotkanie wykorzystują by przytoczyć wspomnienia z czasów swojej młodości czy dzieciństwa, jedni opowiadają o Powstaniu Warszawskim, inni o tym co przeżyli podczas zsyłki na Sybir.  Takie rozmowy międzypokoleniowe są cennym doświadczeniem dla młodych żołnierzy, a seniorom dają wiarę, że są osoby, które o nich pamiętają i otaczają ich troską.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. 5.MBOT