Terytorialsi w Regiminie i Chorzelach

Dziś ponad 250 żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej zaangażowanych jest w działania określane mianem „Odporna Wiosna”. Od wczoraj pomoc udzielana jest m.in. w gminach Chorzele oraz Regimin.

Dzisiaj w całej Polsce w walkę z koronawirusem zaangażowanych jest ponad 9 tysięcy żołnierzy i pracowników wojska, wśród nich blisko 100 żołnierzy 51. batalionu lekkiej piechoty z Ciechanowa. Ta liczba stale się zmienia w zależności od potrzeb społeczności lokalnej i instytucji.

Żołnierze 51. blp od wczoraj prowadzą działania pomocowe na terenie dwóch gmin: Chorzele i Regimin.

Wczoraj na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzelach przetransportowali blisko 15 ton żywności oraz przygotowali paczki, które od dziś wraz z pracownikami GOPS-u dystrybuują do potrzebujących mieszkańców.  Na terenie gminy Regimin natomiast, żołnierze wraz z oddelegowanymi do walki z COVID-19, podchorążymi Wojskowej Akademii Technicznej, rozdają mieszkańcom środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek.

Żołnierze 5. MBOT od samego początku walki z koronawirusem zostali włączeni do działań mających na celu ograniczenie transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Zadania realizowane w gminie Regimin i gminie Chorzele były jednymi z wielu inicjatyw  podejmowanych przez żołnierzy 51. blp. Oprócz współpracy z instytucjami pomocowymi i samorządami z powiatu ciechanowskiego, przasnyskiego, płońskiego mławskiego i żuromińskiego, batalion objął również pomocą 18 weteranów i osób starszych ze swojego rejonu.

W ramach wspierania służb medycznych, ciechanowscy terytorialsi wspierają personel medyczny Szpitala w Ciechanowie, Płońsku oraz Mławie. Wsparcie polega na wykonywaniu pomiaru temperatury osobom wchodzącym i wychodzącym z placówki, selekcji pacjentów na izbie przyjęć, wsparciu medyków na SORze, ale także udostępnieniu kontenerów mieszkalnych i namiotów wojskowych w celu organizacji tymczasowych izb przyjęć.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy, 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej