“Terytorialsi” z 5. Brygady będą współpracowali z ciechanowskim “Bemem”

16 września dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej podpisał kolejne porozumienie z placówką oświatową.

Dzisiaj na terenie ciechanowskich koszar podpisano porozumienie pomiędzy 5. Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” a Zespołem Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema. Dokument podpisali dowódca 5. MBOT płk Mieczysław Gurgielewicz oraz dyrektor ZS nr 1 Krystyna Ślubowska.

Zgodnie z postanowieniami współpracy brygada obejmie patronatem Oddział Przygotowania Wojskowego, który od 1 września funkcjonuje w „Bemie”. Porozumienie reguluje również kwestie związane z realizacją programu szkolenia w klasie mundurowej na kierunku “technik logistyk”. Terytorialsi będą odpowiedzialni za realizacje części praktycznej programu. Zajęcia z uczniami odbywać się będą na terenie jednostki wojskowej oraz obiektach wojskowych dostosowanych do formy, metod i tematyki zajęć.

Oddziały Przygotowania Wojskowego to nowe rozwiązanie oświatowe. Za jego realizację odpowiadają organy prowadzące szkoły. Program nauczania obejmie szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum ogólnokształcącego i klasach I–IV technikum, w trakcie którego będą realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Program obejmie cztery podstawowe bloki tematyczne:

– szkolenie bojowe (w tym m.in. taktykę, szkolenie strzeleckie, rozpoznanie, obronę przed bronią masowego rażenia, łączność, terenoznawstwo, szkolenie medyczne, inżynieryjno-saperskie oraz sprawnościowe);

– szkolenie logistyczne (m.in. budowa i eksploatacja sprzętu, ochrona środowiska, profilaktyka pożarowa);

– szkolenie z wybranych przepisów prawa (w tym zagadnienia z ochrony informacji niejawnych);

– podstawy wychowania wojskowego (musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o Siłach Zbrojnych RP).

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT