Terytorialsi zakończyli dwutygodniowe szkolenia zintegrowane

Dodaj tytuł

W miniony weekend zakończyło się szkolenie zintegrowane żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przez dwa tygodnie terytorialsi ćwiczyli na strzelnicach, poligonach i w miejscach skąd pochodzą, czyli w stałych rejonach odpowiedzialności.

Szkolenie zintegrowane jest jednym z rodzajów szkoleń jakie realizowane są w Wojskach Obrony Terytorialnej. Trwa ono dwa tygodnie i ma na celu m.in. podsumować całą wiedzę i umiejętności zdobyte w trakcie roku szkolenia czy to indywidualnego, specjalistycznego czy zgrywającego. W szkoleniu udział brała kompania saperów, 52. batalion lekkiej piechoty oraz 54. batalion, łącznie ok 170 żołnierzy ochotników, pełniących terytorialną służbę wojskową.

2

Szkolenia odbywały się równocześnie w wielu miejscach. Oprócz obiektów wojskowych takich jak place ćwiczeń taktycznych i strzelnice, szkolenia odbywały się także w gminie Regimin w powiecie ciechanowskim, Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka w miejscowości Orło oraz w Dzierzbach Włościańskich powiecie sokołowskim. Ćwiczenia w stałym rejonie odpowiedzialności, czyli w miejscach skąd pochodzą sami terytorialsi, są szczególnie ważne dla Wojsk Obrony Terytorialnej, ponieważ misją formacji jest wspieranie społeczności lokalnej. Dobra znajomość terenu potencjalnych działań to podstawa skuteczności.

Jak się szkolimy?

Pierwszym etapem jest szkolenie indywidualne, które ma charakter ogólnowojskowy. Ochotnicy uczą się podstaw taktyki i strzelania. Zajęcia odbywają się podczas jedenastu, dwudniowych szkoleń tzw. rotacyjnych oraz zintegrowanego, 14 – dniowego szkolenia w terenie. Szkolenie zintegrowane odbywa się raz w roku, z wykorzystaniem poligonu, co daje możliwość przeprowadzenia zajęć jakich zwykle nie można zrealizować w garnizonach np. strzelań na rzeczywistych odległościach czy też zespołowych strzelań sytuacyjnych. Szkolenia te są też sprawdzianem wcześniej nabytych umiejętności.

Drugi etap szkolenia to szkolenia specjalistyczne w zakresie konkretnej funkcji w pododdziale. Żołnierze, zgodnie z ich kwalifikacjami i predyspozycjami, mogą kształcić się w piętnastu specjalnościach. Powstaną grupy szkolące m.in. dowódców, strzelców wyborowych, saperów, medyków, radiotelefonistów, obsługę moździerzy czy snajperów.

Trzeci etap to szkolenia zgrywające pododdział. Na tym etapie najważniejsza jest nauka czynności zespołowych z uwzględnieniem uwarunkowań terenu, w którym będą działali terytorialsi.

Sprawdź siebie – wstąp do 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej

Ochotnicy, którzy chcieliby spróbować swoich sił w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej, mieć możliwość szkolenia się na najnowocześniejszym sprzęcie, mogą składać wnioski zarówno osobiście w swoich macierzystych Wojskowych Komendach Uzupełnień jak i przez Internet poprzez platformę ePUAP. Szczegóły dotyczące procesu rekrutacyjnego można znaleźć na stronie www.wojsko-polskie.pl/5bot/.

Rekrutacja do 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej jest ciągła, oznacza to, że w każdej chwili ochotnicy mogą dołączyć do mazowieckich terytorialsów.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. 5. MBOT/Bartek Syta