„Tobie Ojczyzno…” Ciechanowskie obchody 80. rocznicy powstania Armii Krajowej

Zorganizowała je 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. Rój – kultywująca (tak jak pozostałe brygady WOT) tradycje Armii Krajowej.

14 lutego 1942 r. Związek Walki Zbrojnej, rozkazem Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego został przekształcony w Armię Krajową – największą armię podziemną w okupowanej przez Niemców Europie. –

Dnia 14 lutego 1942 r.
Kalina
W ślad za moim rozkazem l.2926 z dnia 3 IX 1941 r.
1. Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ – wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową” podległą Panu Generałowi, jako jej dowódcy
2. Stanowisko Pana Generała nosi nazwę Dowódcy Armii Krajowej […]

Naczelny Wódz
Sikorski
Generał broni

Uroczystości rozpoczęła msza św. w kościele pw. św. Franciszka, której przewodniczył kapelan 5. MBOT ks. Arkadiusz Jabłoński. Potem uczestnicy przemieścili się na ul. Armii Krajowej przed pomnik poświęcony ciechanowianom – żołnierzom Wojska Polskiego i Armii Krajowej poległym i pomordowanym w walce o wolność Ojczyzny w latach 1939-1956.

Tam liczne delegacje złożyły kwiaty. Uczynili to m.in.: przedstawiciele Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Związku Sybiraków, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł PiS Rafał Romanowski, poseł PiS Anna Cicholska, przedstawiciele służb mundurowych, harcerzy, szkół i Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego, a także przewodniczący Rady Powiatu  Ciechanowskiego Sławomir Morawski wraz z  wicestarostą ciechanowskim Markiem Marcinkowskim i  członkiem Zarządu Powiatu Wojciechem Rykowski, przewodniczący Rady Miasta Ciechanów  Krzysztof Leszczyński z wiceprezydent Ciechanowa Iwoną Kowalczuk,  przedstawiciele  Stowarzyszenie Rodzin Poległych i Pomordowanych Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości.

Wartę honorową przy pomniku pełnili żołnierze 5. MBOT wraz z uczniami ciechanowskich szkół z klasami mundurowymi.

Red

Fot. Monika Szyperska, 5. MBOT