Trwa rekrutacja do Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Państwowa Uczelnia Zawodowa   im. Ignacego Mościckiego w  Ciechanowie dostosowuje rekrutację są do terminu ogłoszenia wyników tegorocznych matur:  

  • elektroniczna rejestracja kandydatów w systemie IRK trwa od  9 czerwca 2020 r.  do 10 września 2020 r. – I etap, przekazywanie kompletu dokumentów w formie papierowej od  11 sierpnia  do 14 września  2020 r.
  •  elektroniczna rejestracja kandydatów w IRK zgodnie z procedurą – II etap  od 15 września  do 25 września  2020r., przekazanie kompletu dokumentów w formie papierowej  do 26 września  2020 r.
  • Rekrutacja uzupełniająca do 13 października 2020 r.

Tegoroczna rekrutacja uwzględnia konieczność zachowania wymogów bezpieczeństwa wynikających z wprowadzonych przepisów związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem zarażeniom COVID – 19, stąd też składanie przez kandydatów dokumentów wymaganych podczas rekrutacji powinno do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt kandydatów z pracownikami Uczelni.

Zaleca się zachowanie poniższych form przekazania wymaganych dokumentów  uwzględniających wymogi bezpieczeństwa: skompletowane  dokumenty! wysyłamy za pośrednictwem przesyłki  lub  przekazujemy dokumenty do skrzynki podawczej w Uczelni w godzinach od 8.00 do 15.00.

Adres:  Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie Biuro Rekrutacji  ul. Gabriela Narutowicza 9,   06 – 400 Ciechanów.

Państwa Uczelnia Zawodowa w Ciechanowie to jedyna w naszym rejonie uczelnia publiczna oferująca bezpłatne studia stacjonarne. Uczelnia prowadzi studia techniczne, ekonomiczne, medyczne oraz społeczno-humanistyczne. Nowością w ofercie PUZ są  studia II stopnia na  kierunku Praca socjalna.

Szczegółowe informacje o rekrutacji, a także informacje z życia Uczelni można znaleźć na stronie www.puzim.edu.pl

Fot. PUZ w Ciechanowie