“Trwała Odporność” terytorialsów wciąż trwa

Wzrost liczby zachorowań na COVID-19 spowodował większe zaangażowanie żołnierzy 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Operacja „Trwała Odporność” nadal trwa.

Wraz z nastaniem w naszym kraju pandemii koronawirusa żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zostali zaangażowani do działań ograniczających jego transmisję. Działania te określono mianem operacji “Odporna Wiosna”. W związku ze zmianą charakteru podejmowanych przez żołnierzy działań, w czerwcu br. “Odporna Wiosna” przekształcona została w “Trwałą Odporność”. Jej cel skupia się na pięciu rodzajach działań jakie podejmują żołnierze Obrony Terytorialnej: zapobieganie, identyfikowanie, izolowanie, wspieranie oraz przywracanie. W odróżnieniu od prowadzonej na dużą skalę operacji “Odporna Wiosna”, “Trwała Odporność” skupia się głównie na gaszeniu ognisk koronawirusa, a działania ukierunkowane są na wsparcie opieki medycznej, służb sanitarnych, samorządów, wojewodów w taki sposób by panować nad transmisją wirusa.  Terytorialsi 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” starają się być zawsze tam i tylko w takim czasie gdzie ich wsparcie jest niezbędne.

Wsparcie Policji

Jednym z rodzajów wsparcia jakie zostało reaktywowane w związku z wzrostem liczby zachorowań jest wsparcie Policji w monitoringu osób przebywających na kwarantannie. Celem wspólnych działań z policjantami jest ocena potrzeb osoby będącej na kwarantannie, ogólna ocena jej stanu zdrowia oraz realizacja przez taką osobę obowiązku kwarantanny. Żołnierze 5. MBOT obecnie wspierają trzy Komendy Powiatowe Policji – KPP Płońsk, Wyszków, Ostrów Mazowiecka oraz dwie Komendy Rejonowe Policji w Warszawie, łącznie zaangażowanych jest 26 żołnierzy.

Aneta SZCZEPANIAK, Rzecznik prasowy. 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. DWOT