Trzy lata Lokalnej Grupy Działania

W Ciechanowie podsumowano trzy lata Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania i wdrażania przez nie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Podczas imprezy w hali sportowej przy ul. Kraszewskiego ogłoszono wyniki  konkursu plastycznego – „Najpiękniejsze miejsce z obszaru LGD”. Na konkurs napłynęło prawie 60 prac przygotowanych przez uczniów szkół działających na obszarze LGD.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=dCuq12O-Tsc’]

Były gry i zabawy, wyprawa na krytą pływalnię, ciepły posiłek, słodycze i napoje. Laureaci otrzymali dyplomy i gadżety, a ich szkoły – nagrody pieniężne.

Wyniki w:

I nagroda – w wysokości 2000 zł
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Chamsku – Gmina Żuromin

II nagroda – w wysokości 1500 zł
Szkoła Podstawowa w Starych Kosinach- Gmina Wiśniewo

III nagroda – w wysokości 1300 zł
Szkoła Podstawowa w Gościszce – Gmina Kuczbork

IV nagroda – w wysokości 1000 zł
Samorządowa Szkoła Podstawowa w Lutocinie – Gmina Lutocin
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. A . Zamoyskiego w Bieżuniu – Miasto i Gmina Bieżuń
Szkoła Podstawowa w Niedzborzu – Gmina Strzegowo

V nagroda – w wysokości 900 zł

Szkoła Podstawa im. Jana Pawła II w Zieluniu – Gmina Lubowidz
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łaszewie – Gmina Siemiątkowo
Zespól Placówek Oświatowych w Szreńsku- Szkoła Podstawowa – Gmina Szreńsk

VI nagroda – w wysokości 850 zł

Szkoła Podstawowa W Ościsłowie – Gmina Glinojeck
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku – Miasto i Gmina Lidzbark
Szkoła Podstawowa w Turzy Małej – Gmina Lipowiec Kościelny
Szkoła Podstawowa w Radzanowie – Gmina Radzanów

O LGD

Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy założone w 1992 r. z inicjatywy osób reprezentujących urzędy pracy, administrację państwową, opiekę społeczną, organy samorządowe, bezrobotnych oraz związki zawodowe. Zarejestrowane w 1994r. W 2009 roku powstała Lokalna Grupa Działania, a stowarzyszenie przyjęło nazwę Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy – Lokalna Grupa Działania.

Misja
Działania na rzecz rozwoju i promocji Obszaru Nadwkrzańskiego, współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się problematyką społeczną, oraz rozwój i promocja gmin wchodzących w skład LGD, wspieranie działalności urzędów pracy i innych instytucji rynku pracy.

Obszar LGD obejmuje 12 gmin Województwa Mazowieckiego to jest: Bieżuń, Glinojeck, Kuczbork, Lipowiec Kościelny, Lubowidz, Lutocin, Radzanów, Siemiątkowo, Strzegowo, Szreńsk, Wiśniewo, Żuromin i jedną gminę Województwa Warmińsko – Mazurskiego to jest: Lidzbark

ze strony:  http://www.ssslgd.pl/index.htm