Tysiąc osób bez wody pitnej


W wodociągu Pajewo zaopatrującym w wodę pitną mieszkańców 13 wsi z gminy Gołymin Sanepid wykrył bakterie coli.

KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 07.03.2018 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dotyczy: jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej z wodociągu publicznego Pajewo zaopatrującego w wodę ok. 1000 mieszkańców 13 miejscowości gm. Gołymin: Chruściele, Gostkowo, Morawy Kopcie, Morawy Wicherki, Nasierowo Dolne, Nasierowo Dziurawieniec, Nasierowo Górne, Pajewo Szwelice, Pajewo Wielkie, Smosarz Pianki, Truszki, Wróblewko, Wróblewo.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie, informuje że na podstawie uzyskanych wyników badań próbek wody pobranych 05 marca 2018 r. w ramach sprawowanego nadzoru sanitarnego z urządzeń wodociągu Pajewo wykazujących ponadnormatywną obecność bakterii grupy coli , zgodnie z wydaną decyzją Nr HKN-31/18 z dnia 07.03.2018 r. stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Pajewo w terminie do dnia 4 kwietnia 2018 r. i nakazał realizację działań naprawczych. Obecność dużej ilości bakterii grupy coli w wodzie wodociągowej może stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi i wymaga podjęcia natychmiastowych działań naprawczych.

Woda z wodociągu Pajewo nie nadaje się do picia, gotowania i kąpieli. Może być jedynie używana do spłukiwania WC. Jednocześnie informuję, że istnieje możliwość poprawy jakości wody w ramach realizowanych działań naprawczych poprzez dezynfekcję sieci i jej intensywne płukanie. Informacja dotycząca jakości wody obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

p.o. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie Wiesława Krawczyk