Tytuł prałata dla ks. proboszcza Graczyka

Ks. kanonik Eugeniusz Graczyk – proboszcz ciechanowskiej parafii pw. św. Piotra Apostoła otrzymał z rąk biskupa płockiego Piotra Libery godność prałata – kapelana Ojca Świętego.

Gratulacje od powiatowych samorządowców, od lewej: ks. prałat Eugeniusz Graczyk, członek zarządu powiatu Włodzimierz Fetliński, radna Anna Cicholska, starosta Sławomir Morawski, w głębi – poseł Robert Kołakowski.

Godność taką otrzymał także pochodzący z Ciechanowa ks. dr Mirosław Milewski – kanclerz płockiej kurii, w „cywilu” – brat radnego Rady Powiatu Ciechanowskiego Marka Milewskiego.

Ks. prałat Eugeniusz Graczyk ma 63 lata. Pochodzi z gminy Lutocin. Proboszczem w parafii pw. św. Piotra Apostoła jest od 1988 r. Od 9 lat – dziekan dekanatu ciechanowskiego zachodniego, od 2007 r. członek Diecezjalnej Rady Ekonomicznej, od 1993 r. – kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej, członek Diecezjalnej Rady Kapłańskiej i Rady Ekonomicznej Diecezji Płockiejj.

My przypominamy relację z jednej z imprez, które urządził dla dzieci.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=u5X-XoHOrSg&feature=player_embedded’]

Jak się  dowiedzieliśmy – wśród ostatnio uhonorowanych przez biskupa duchownych ks. prałat Eugeniusz Graczyk jest jedynym kapłanem pracującym w duszpasterstwie parafialnym. Przypomnijmy jednocześnie, że w Ciechanowie mamy już ks. prałata doktora Ireneusza Wrzesińskiego i ks. infułata Ludomira Kokosińskiego – emerytowanych proboszczów parafii pw. św. Józefa i pw. św. Tekli.

msz