U sąsiadów: Płońsk – policjanci z monitoringiem

Płońscy policjanci mogą na bieżąco korzystać z miejskiego monitoringu. Porozumienie w tej sprawie podpisali 27 listopada burmistrz Andrzej Pietrasik i komendant powiatowy policji insp. Jarosław Brzozowski.

– Na co dzień, monitoring obsługiwany jest przez strażników miejskich. Od dwóch dni także Policja ma możliwość całodobowego podglądu tego, co się dzieje na terenie miasta Płońsk. Dwa monitory zostały zamontowane na stanowisku kierowania, gdzie dyżurny ma podgląd przez całą dobę  na ulice naszego miasta. Należy nadmienić, że już wcześniej policjanci korzystali z nagrań z tego monitoringu, które były wykorzystywane jako materiał dowodowy w prowadzonych postępowaniach. Szczególnie przydatne były nagrania, gdy dotyczyło to zdarzeń drogowych – kolizji oraz zachowań chuligańskich. Bardzo często sprawcy nie przyznawali się do popełnienia takich czynów lub też przedstawiali inne – swoje wersje zdarzeń. Po odtworzeniu nagrań nie mieli już żadnych złudzeń  co do swojej winy – informuje podinsp.. Grzegorz Osiński z KPP Płońsk. – Trzeba przyznać, że jakość nagrań z kamer zainstalowanych na terenie miasta jest bardzo dobrej jakości. Dzięki zainstalowanym kamerom mieszkańcy miasta mogą czuć się bezpieczniej, a dla Policji jest to kolejne, bardzo skuteczne narzędzie do walki z przestępcami i chuliganami. Mamy nadzieję, że oprócz tych 33 kamer w niedługim czasie będzie montowanych jeszcze więcej.

Fot. Urząd Miasta Płońsk