Ubek z Ciechanowa z aktem oskarżenia. Już drugim

„..chcąc wymusić na pokrzywdzonym złożenie określonej treści wyjaśnień, głodził pokrzywdzonego, przez wiele godzin przetrzymywał go rozebranego na śniegu, prowadził wielogodzinne przesłuchania, w trakcie których groził mu pozbawieniem życia, bił i kopał Konstantego S. po głowie i całym ciele oraz zmuszał do siadania na nodze odwróconego taboretu” – z. aktu oskarżenia przed Sądem Rejonowym w Ciechanowie.

„…znęcał się nad nimi fizycznie i moralnie, poprzez zadawanie im uderzeń kolbą pistoletu, kablem oraz metalową sprężyną po całym ciele, wkładanie bosych stóp do rozżarzonego pieca, przesłuchiwaniu w porze nocnej oraz kierowanie gróźb pozbawienia życia” – z aktu oskarżenia przed Sądem Rejonowym w Mławie.

. Marian Eugeniusz K. – były ubek, który w latach 1947-49 w Kuczborku i Ciechanowie znęcał się nad przesłuchiwanymi więźniami. Dwa i pół roku spędził już za kratami (skazany przez mławski sąd w lipcu 2006 r. na trzy lata więzienia), teraz ma kolejny akt oskarżenia –tym razem przed sądem w Ciechanowie.

Rozliczenie i ukaranie sprawców przestępstw z lat 1944-1953 wciąż wzbudza wiele emocji. Świadczyło m.in. o tym niedawne spotkanie z publicystą, dziennikarzem i historykiem Tadeuszem M. Płużańskim, którego ojciec sądzony był razem ze słynnym rotmistrzem Witoldem Pileckim. Spotkanie w PWSZ zorganizował miejscowy Klub “Gazety Polskiej”.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=_VmPfSbP7rw’]

A tak o Płużańskim pisał Karol Podgórny, dziennikarz “Extra Ciechanów”: “Gość wieczoru, który specjalizuje się w powojennej historii Polski, jest autorem trzech wydanych w latach 2011 –2013 głośnych książek, stanowiących rezultat badań nad aktami bezprawia w wykonaniu organów i funkcjonariuszy polskiego państwa. W pozycjach „Bestie. Mordercy Polaków”, „Oprawcy. Zbrodnie bez kary” i „Bestie 2”, zawarł skrywaną przez kilkadziesiąt lat wiedzę o czynach i sprawcach, której ujawnianie w obecnych czasach wcale nie należy do zadań prostych”.

* o środowym posiedzeniu sądu  w sprawie Mariana Eugeniusza K. w:

Urodzonego w 1927 r. Mariana Eugeniusza K. – funkcjonariusza Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie i Ciechanowie przed ciechanowskim Sądem Rejonowym – Wydział II Karny oskarża prokurator Jolanta Chankowska z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie.

Dzisiaj (środa, 9 października) odbyło się posiedzenie przed rozprawą. Oskarżony nie zjawił się w sądzie. Sędzia Maciej Osiński odczytał pismo, które Marian Eugeniusz K. skierował do sądu. Oskarżony uzasadniał swą nieobecność złym stanem zdrowia, m.in. dwoma przebytymi zawałami, stałymi zawrotami głowy, głuchotą lewego ucha. Ponadto wniósł o umorzenie sprawy z powodu przedawnienia.

Sędzia Maciej Osiński oznajmił, że sprawa nie podlega przedawnieniu. Sąd, na poprzednim posiedzeniu zwrócił się do dyrekcji ciechanowskiego szpitala o wyznaczenie biegłych lekarzy, którzy zbadaliby oskarżonego w jego domu.  5 września w szpitalu odebrano wniosek sądu, ale nie ma niego odpowiedzi.

Prokurator Chankowska podtrzymała stanowisko, że usprawiedliwienie przesłane przez oskarżonego nie spełnia wymagań Kodeksu Postępowania Karnego. Jej zdaniem powinno być to zaświadczeniem wspartym orzeczeniem lekarza sądowego.

Ostatecznie sędzia Osiński decydował, że zobowiąże dyrekcję szpitala, aby w ciągu trzech dni wykonała postanowienie sądu o wyznaczeniu biegłych lekarzy. Jeśli tego nie zrobi – będą zastosowane wobec niej kary porządkowe. Dyrekcja szpitala ma także wskazać imiennie lekarzy, którzy zbadają oskarżonego oraz wyznaczyć termin tego badania. Sąd poinformuje oskarżonego o terminie, w którym zjawią się u niego lekarze. Jeśli badania wykażą, że oskarżony może stawić się w sądzie, a tego nie uczyni – zostanie zastosowany wobec niego przymus bezpośredni.

Termin następnego posiedzenia sędzia Maciej Osiński wyznaczył na 20 listopada, godz. 12.40.A

Z MATERIAŁÓW INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ

W dniu 27 kwietnia 2006 r. prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie skierował do Sądu Rejonowego w Mławie akt oskarżenia przeciwko Marianowi K. oskarżonemu o to, że w okresie od  grudnia 1947 do  stycznia 1948 roku w Kuczborku, będąc  funkcjonariuszem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Mławie, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi funkcjonariuszami, przekroczył swoje uprawnienia wobec osób zatrzymanych  w ten sposób, że znęcał się nad nimi fizycznie i moralnie, poprzez zadawanie im uderzeń kolbą pistoletu, kablem oraz metalową sprężyną po całym ciele, wkładanie bosych stóp do rozżarzonego pieca, przesłuchiwaniu w porze nocnej oraz kierowanie gróźb pozbawienia życia, tj. o przestępstwo z art. 246  kk z 1932 r. i inne.

Wyrokiem z dnia 28 lipca 2006 roku Sąd Rejonowy w Mławie skazał oskarżonego na łączną karę 3 lat pozbawienia wolności.

Prokurator Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie w dniu 30 stycznia 2013 r. skierował do Sądu Rejonowego w Ciechanowie akt oskarżenia przeciwko Marianowi Eugeniuszowi K.,który w okresie od 7 do 25 marca 1949 r. będąc funkcjonariuszem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ciechanowie, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi funkcjonariuszami znęcał się fizycznie i psychicznie nad Konstantym S.

Pokrzywdzony został aresztowany w związku z podejrzeniem udzielania pomocy członkom nielegalnej organizacji i nielegalnego posiadania broni.

Marianowi Eugeniuszowi K. zarzucono, że chcąc wymusić na pokrzywdzonym złożenie określonej treści wyjaśnień, głodził pokrzywdzonego, przez wiele godzin przetrzymywał go rozebranego na śniegu, prowadził wielogodzinne przesłuchania, w trakcie których groził mu pozbawieniem życia, bił i kopał Konstantego S. po głowie i całym ciele oraz zmuszał do siadania na nodze odwróconego taboretu.

Postępując w ten sposób Marian Eugeniusz K. popełnił przestępstwa określone w art. 246 kk z 1932 r. w zw. z art. 2 ust. 1 i art. 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – KŚZpNP (Dz. U. Nr 63 z 2007 r., poz. 424 z póź. zm.)