Uczniowie sprawdzili się u Terytorialsów

W czwartek (16 stycznia) w koszarach 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej odbył się sprawdzian okresowy uczniów klasy maturalnej z I LO CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku. Było to zaliczenie na zakończenie programu nauczania Edukacja Wojskowa.

5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza już od grudnia 2017 r. współpracuje z pułtuskim liceum, którego uczniowie uczestniczą w programie Ministerstwa Obrony Narodowej wspierającym Certyfikowane Klasy Mundurowe. Brygada jest jednocześnie “Jednostką Patronacką” dla liceum w ramach tego programu.

Żołnierze 5. MBOT wspierają uczniów I LO CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku w zajęciach praktycznych organizowanych w ramach Wojskowych Dni Szkoleniowych, które raz w miesiącu odbywają się zgodnie z programem MON – Edukacja Wojskowa. Na terenie jednostki odbywają się również sprawdziany okresowe oraz część zajęć specjalistycznych. Ponadto żołnierze Brygady uczestniczą, jako instruktorzy, podczas obozów szkoleniowych na zakończenie każdego roku szkolnego.  

Wczorajszy sprawdzian obejmował wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Egzamin z praktyczny został zorganizowany na terenie obiektów szkoleniowych 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu regulaminów wojskowych i musztry wojskowej. Wśród zagadnień praktycznych w ramach taktyki wojskowej uczniowie musieli  pokonywać teren różnymi sposobami oraz zaliczyć przemieszczenie na wskazanym odcinku w terenie w marszu ubezpieczonym w składzie drużyny z wyposażeniem indywidualnym. Sprawdzian obejmował również zadania w ramach szkolenia medycznego oraz strzeleckiego podczas, którego razem uczniowie musieli wykazać się znajomością budowy broni np. rozłożyć i złożyć częściowo broń czy też wykonać łączne czynności do strzelania szkolnego z karabinka.  Następnym etapem był sprawdzian z terenoznawstwa oraz zadania z zakresu rozpoznania, szkolenia inżynieryjno-saperskiego, obrony przed bronią masowego rażenia oraz  powszechnej obrony przeciwlotniczej. W tej części uczniowie musieli np. wybrać miejsce i zbudować stanowisko ogniowe dla strzelca do postawy leżącej, a następnie wykonać maskowanie strzelca, sprzętu, wyposażenia i stanowiska ogniowego.

Uczniowie wykazali się dużym zaangażowaniem i zaliczyli zadania przygotowane przez komisję egzaminacyjną, w której skład wchodził przedstawiciel 5. MBOT, reprezentant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Wyszkowie oraz instruktor z ramienia I LO CN-B im. 13 Pułku Piechoty w Pułtusku.

Od niedawna, w ramach podpisanego porozumienia o współpracy, 5. MBOT wspiera również kolejny oddział szkolny tj. I LO CN-B im. Polskich Spadochroniarzy w Ciechanowie. Młodzi uczniowie, którzy dopiero zaczynają przygodę z klasami mundurowymi, mają możliwość realizować zadania w ramach przedmiotu Edukacja Wojskowa z wykorzystaniem obiektów szkoleniowych Brygady.

Aneta Szczepaniak, Rzecznik Prasowy 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Fot. 5. MBOT