Uczniowie z Bądkowa u mazowieckich strażaków

Zwycięzcy konkursu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” w kategorii “film” Lena Molkowska i Michał Lesiński ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Bitwy pod Sarnową Górą w Bądkowie (oraz ich klasą) spotkali w Warszawie z mazowieckim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosławem Nowosielskim i komendantem miejskim PSP bryg. Romanem Krzywcem.
Konkurs organizowała KW PSP w Warszawie. Materiał filmowy przygotowany przez uczniów z Bądkowa został jednogłośnie, decyzją komisji konkursowej powołanej przez mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP, zwycięzcą w grupie „szkoła podstawowa”.

Nagrodą ufundowaną przez mazowieckiego komendanta wojewódzkiego PSP była wycieczka do Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej oraz, dzięki uprzejmości dyrekcji, lekcja muzealna i zwiedzanie Zamku Królewskiego w Warszawie. Była to pierwsza z cyklu wycieczek zwycięzców konkursu. Dodatkowo udało się zorganizować wycieczkę do Lotniskowej Straży Pożarnej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin.

– Pierwszym punktem wycieczki było spotkanie ze strażakami Lotniskowej Straży Pożarnej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin. Podczas zwiedzania dzieci, wraz z opiekunami zostali zapoznani ze specyfiką pracy w porcie lotniczym. Mogli również podziwiać samochody wykorzystywane do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także zwiedzić obiekt sokolarni – czytamy na stronie KW PSP. – Następnym punktem wycieczki było Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej. Strażacy z Wydziału Organizacyjnego Komendy Miejskiej PSP m.st. Warszawy zadbali o to, by przybliżyć dzieciom specyfikę naszej służby. Zajęcia w Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej to ciekawa lekcja historii oraz zapoznania dzieci z różnymi dziedzinami ratowniczymi. Niezwykle absorbującym elementem spotkania była również prezentacja mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych, który zawsze wzbudza w dzieciach wiele emocji. Ostatnim punktem wycieczki była lekcja muzealna na Zamku Królewskim w Warszawie. Dzieci otrzymały potężną dawkę historii oraz miały okazje zwiedzić komnaty królewskie.

Strażacy dziękują dyrekcji Zamku Królewskiego w Warszawie oraz p.o. prezesowi Zarządu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin i komendantowi LSRG Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa- Modlin za współorganizację wycieczki. – Najlepszą rekomendacją naszej współpracy były uśmiechnięte buzie dzieciaków – komentują.

red
Fot. st. asp. Mariusz Dragan – Wydział Organizacyjny KM PSP m.st. Warszawy