Ulica Bema w Glinojecku będzie przebudowana

Jest umowa na przebudowę 190 m. ulicy gen. Józefa Bema w Glinojecku. Wykona ją zwycięzca przetargu nieograniczonego – ciechanowska firma Marbud – za ponad 627 tys. zł.

– Powstaną nowe chodniki oraz zjazdy z kostki brukowej. Wybudowany będzie parking z kostki betonowej, a także ustawione będzie nowe oznakowanie pionowe – informuje glinojecki Urząd Miasta. – Wymieniona zostanie sieć wodociągowa z rur azbestowych sieć z rur PVC oraz kanalizacja deszczowa na całym odcinku wraz z wpustami ulicznymi.

– To kolejna duża i ważna inwestycja na terenie Miasta Glinojeck. Pod koniec zeszłego roku przebudowane i oddane do użytku zostały ulice Ogrodowa oraz Parkowa. Równocześnie, trwa budowa targowiska “Mój Rynek” w Glinojecku – komentuje burmistrz Glinojecka Łukasz Kapczyński.

Przebudowa ułatwi mieszkańcom ulicy dojazd do posesji, poprawi bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnieni spójnośći sieci dróg publicznych w Glinojecku.

red

Fot. UM Glinojeck