Ulica Gruduska wyremontowana

Dzięki współpracy miasta i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich zmodernizowany został ponad 890-metrowy odcinek ul. Gruduskiej – od ronda do granic miasta. Jezdnia została przebudowana, powstał chodnik i ciąg pieszo-rowerowy. Miasto wcześniej przygotowało dokumentację techniczną, a w czasie inwestycji z własnych środków wybudowało oświetlenie, które wkrótce zostanie uruchomione – informuje ciechanowski Urząd Miasta.

Wykonana została kanalizacja deszczowa. Jezdnię poszerzono do 7 metrów. Ułożono na niej nawierzchnię z betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. W ramach inwestycji powstał ciąg pieszo-rowerowy o długości 833 m i szerokości 2,5 m, wykonany z kostki i oddzielony od jezdni pasem zieleni. Przy ulicy ułożono blisko 870 m chodnika z kostki betonowej. Wykonano zjazdy na posesje i zjazdy na pola. Wykonane zostało oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z nowym projektem stałej organizacji ruchu. Miasto ze środków własnych wybudowało nowe oświetlenie uliczne. Stanowią je 24 słupy z lampami typu LED. Oświetlenie zostanie uruchomione po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych procedur związanych z licznikiem i dostawą energii. Na całym odcinku zniesiono bariery architektoniczne.

– Kolejna ważna wjazdowa droga do miasta została zmodernizowana. Teraz z pewnością jest dużo bezpieczniej. Chcę podziękować za świetną współpracę marszałkowi Adamowi Struzikowi oraz dyrektor rejonu drogowego Renacie Drążewskiej. Teraz przed nami kolejne dwa wspólne projekty, które dotyczą modernizacji ul. Mławskiej wraz z budową tam ścieżki rowerowej oraz budowy chodnika w ul. Przasnyskiej – mówi prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. 

-O budowę ulicy Gruduskiej, która jest drogą wojewódzką, od dawna postulowali mieszkańcy Ciechanowa. Modernizacja była możliwa dzięki porozumieniu miasta z zarządcą drogi, na podstawie którego miasto w 2019 r. opracowało dokumentację techniczną i uzyskało pozwolenie na realizację inwestycji. Wykonawcę robót wyłonił Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Koszt przedsięwzięcia to blisko 3 mln zł – informuje Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Ciechanów.

Fot. UM Ciechanów