Ulica Wiklinowa w Ciechanowie jest przebudowywana

Do kwietnia potrwa rozpoczęta właśnie przebudowa ulicy Wiklinowej na ciechanowskim osiedlu Bloki. Na pierwszy ogień poszła kanalizacja deszczowa.

– Inwestycja pozwoli poprawić warunki komunikacyjne na osiedlu Bloki. Na długości ok. 120 m ul. Wiklinowej wybudowana będzie nowa jezdnia z kostki betonowej i nowe, równe chodniki, przebudowane będą istniejące miejsca parkingowe, powstaną też kolejne. Łącznie mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 25 miejsc do parkowania aut, w tym dwa dla osób z niepełnosprawnościami – informuje rzecznik Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska. – W pierwszej kolejności wybudowana będzie sieć kanalizacji deszczowej, która pozwoli właściwie odprowadzić wody opadowe. Zbudowane będą studnie deszczowe i separator substancji ropochodnych.

Na ich przeprowadzenie inwestycji ciechanowski Ratusz pozyskał dofinansowanie zewnętrzne od samorządu Mazowsza.

red

Fot. UM Ciechanów