Unia uczniom szkół powiatowych na rozwój

Prawie 2 mln zł unijnego dofinansowania dla dwóch ciechanowskich szkół średnich: I Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasińskiego i Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Adama Mickiewicza na wzmacnianie u uczniów kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości i umiejętności pracy w zespole.

W każdym z projektów weźmie udział po 240 uczniów. – Szkoły zorganizują kółka zainteresowań z przedmiotów: matematyka, j. angielski, biologia, chemia, fizyka i geografia. Dla lepszego przyswajania wiedzy uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych, doświadczalnych i laboratoryjnych. Dla uczniów słabszych w nauce przewidziane są zajęcia wyrównawcze. Szkolne pracownie zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne, głównie będą to pomoce do nauki matematyki, chemii, geografii, biologii i informatyki. Skorzysta też kadra pedagogiczna. Oferta dla nauczycieli to m.in. możliwość podjęcia studiów podyplomowych czy warsztaty z kompetencji cyfrowych – informuje biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego.

Projekt w LO nr 2 nosi nazwę „Kompetencje Kluczowe drogą do sukcesu”. Jego całkowita wartość to 996 tys. 575 zł, a dofinansowanie: 946 tys. 535 zł. Natomiast w „Krasiniaku” realizowany będzie projekt pod nazwą „Kompetencje kluczowe gwarancją sukcesu”. Wartość całkowita projektu to 992 tys.75 zł, dofinansowanie: 942 tys. 35 zł.

Umowy w tej sprawie podpisali m.in. marszałek województwa Adam Struzik i starosta ciechanowski Joanna Potocka-Rak.

Fot. Urząd Marszałkowski