Upamiętnić Ciechanowskie Drogi do Wolności

Powstał Społeczny Komitet Niepodległy Ciechanów 100 mający na celu godne uczczenie setnej rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę – poprzez utworzenie w gmachu dawnego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ciechanowie – muzeum upamiętniającego walkę mieszkańców miasta i regionu o Wolną i Niepodległą Ojczyznę.

Przypominamy rozmowę, którą przeprowadziliśmy w dawnej ubeckiej katowni z Januszem Sosnowskim, którego ojciec Konstanty był w niej więziony.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=9vWJAvnpLHI[/embedyt]

 

Publikujemy list, który do lokalnych i regionalnych mediów skierowali pomysłodawcy przedsięwzięcia.

Szanowni Państwo,                                          

W roku stulecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską został zainicjowany Społeczny Komitet Niepodległy Ciechanów 100 w celu utworzenia w Ciechanowie muzeum historycznego, upamiętniającego walkę mieszkańców Ciechanowa i regionu o Wolną i Niepodległą Polskę. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie tej inicjatywy.

Rok obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą jest wyjątkowym rokiem dla wszystkich obywateli RP. Warto tak go uczcić, aby wszyscy, którzy złożyli ofiarę zdrowia czy życia dla odzyskania naszej niepodległości, byli odpowiednio upamiętnieni. Nie interesuje nas stawianie pomników, odsłanianie kolejnych tablic, murali, itp. Naszym zdaniem najlepszym, trwałym i godnym upamiętnieniem tej znaczącej rocznicy będzie utworzenie w Ciechanowie muzeum historycznego (którego nazwę poddajemy do przedyskutowania, naszą propozycją jest “Muzeum Ciechanowskich Dróg do Wolności”).

Uważamy, że odpowiednim miejscem do utworzenia takiej placówki jest kamienica u zbiegu ulic 11 Listopada i 11 Pułku Ułanów Legionowych – dawna siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Budynek ten nie powinien służyć do innych celów, niż tylko świadczyć o heroizmie walki o niepodległość, uczyć kolejne pokolenia szanowania wolności. Jest on sam w sobie pomnikiem pamięci o ofiarach reżimu komunistycznego. W roku 100-lecia odzyskania niepodległości nie możemy bezczynnie czekać, aż odejdą ostatni świadkowie, aż zatrą się ostatnie ślady walk i działań niepodległościowych XX wieku w Ciechanowie i regionie.

Wiemy, że obecnie kamienica stanowi własność prywatną, dlatego będziemy apelowali do władz wszelkiego stopnia o jej wykupienie na cele muzealne i edukacyjne. Zdajemy sobie sprawę z kosztów przedsięwzięcia, ale również z tego, że w dzisiejszych czasach są różne możliwości pozyskiwania funduszy.

Zwracamy się o poparcie naszej inicjatywy do wszystkich kombatantów, do rodzin żołnierzy, do parlamentarzystów i radnych wszystkich szczebli administracji samorządowej, do działaczy społecznych, ludzi kultury i nauki, do mediów. Zwracamy się do wszystkich, którym jest bliska idea Wolnej i Niepodległej Polski, o zaangażowanie się w projekt utworzenia muzeum upamiętniającego lokalnych bohaterów, ich często tragiczne losy. Prosimy o włączenie się we wspólne, ponadlokalne dzieło.

Szczególnie prosimy o wsparcie wszystkie osoby, które uczestniczą 1 marca w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, składając pod budynkiem UB wiązanki kwiatów, czy zostawiając tam swoją modlitwę. Włączcie się Państwo w patriotyczny projekt przekształcenia tej nieruchomości z własności prywatnej na własność społeczną. Wszystkich, którzy biorą udział w Biegu Tropem Wilczym i innych wielu podobnych inicjatywach, prosimy o pomoc w upamiętnieniu wszystkich Niezłomnych, głównie wewnątrz budynku, który jest sam w sobie świadkiem historii XX wieku.

Prosimy Dziennikarzy o objęcie patronatem medialnym naszej inicjatywy. Wierzymy, że przy Państwa pomocy uda nam się skutecznie zainteresować nią społeczeństwo, parlamentarzystów, władze samorządowe i rządowe. Sugerujemy, by wspólnie, ponad wszelkimi podziałami lobbować na rzecz utworzenia zaproponowanego muzeum w setną rocznicę odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej.

                   Z poważaniem,

                                                        Jagoda Płodziszewska

                                      Społeczny Komitet Niepodległy Ciechanów 100

                                      e-mail: niepodleglyciechanow100@wp.pl

 

Fot. Archiwum IPN