Uroczystość w Sarnowej Górze – w setną rocznicę wielkiego zwycięstwa nad bolszewikami

W Sarnowej Górze, gm. Sońsk, odbyły się uroczystości z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Ciężkie walki polskich żołnierzy z armią bolszewicką toczyły się też w Sarnowej Górze i okolicach.

Głównym organizatorem uroczystości była gmina Sońsk. Patronat honorowy objął minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Polowej mszy św. przewodniczył delegat biskupa płockiego ks. infułat Wojciech Góralski. W trakcie uroczystości wójt Jarosław Muchowski i przewodniczący Rady Gminy Sońsk Waldemar Gebert odsłonili tablicę z 80 nazwiskami polskich żołnierzy poległych w sierpniu 1920 r. w okolicy Sarnowej Góry i innych miejscowości.

Oprawę wojskową zapewnił 2. Ośrodek Radioelektroniczny z Przasnysza.

Pod pomnikiem poświęconym pamięci polskich żołnierzy liczne delegacje złożyły kwiaty.

Fot. Marek Szyperski