„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – pieniądze dla Ciechanowa z Funduszu Solidarnościowego

-27 maja wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Paweł Wdówik zaakceptował listy rekomendowanych wniosków w ramach programów: „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2020 – informuje Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

-W województwie mazowieckim do udziału w programie “Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” zgłosiły się 43 gminy, którym została przyznana łączna kwota dofinansowania w wysokości 6 532 750,97 zł, w tym 5 277 546,32 zł na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych oraz 1 255 204,65 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze – czytamy w komunikacie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Jedynym samorządem z powiatu ciechanowskiego, który zgłosił się do udziału w tym programie było miasto Ciechanów wnioskujące o 58 tys. zł, która to kwota została przyznana.

-Celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób niepełnosprawnych w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jak również z orzeczeniami równoważnymi oraz dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami, tj. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – informuje MUW.

Do programu “Opieka wytchnieniowa”, który skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniami równoważnymi oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie, nie zgłosił się żaden samorządu z powiatu ciechanowskiego.