Uwaga kierowcy! Utrudnienia na ciechanowskim odcinku drogi krajowej nr 60

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi wymianę nawierzchni. Obecnie prace (frezowanie nawierzchni) trwają w rejonie wiaduktu na ul. Płockiej – rejon skrzyżowania z ul. Niechodzką.

– W następnej kolejności prace rozpoczną się na ul. Pułtuskiej. Kierowcy są proszeni o stosowanie się do zmienionej organizacji ruchu i zachowanie szczególnej ostrożności – informuje ciechanowski Urząd Miasta. Następnie prace rozpoczną się na ul. Pułtuskiej (okolice szpitala i stacji benzynowej). – Po sfrezowaniu starej nawierzchni jezdni wykonane będzie wzmocnienie konstrukcji poprzez ułożenie siatki syntetycznej i wykonana zostanie nowa nawierzchnia drogi na obu odcinkach.

Kierowcy są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Na obu odcinkach drogi krajowej obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu. Prace mają zakończyć się na przełomie listopada i grudnia.

Red

Fot. UM Ciechanów