Uwaga kierowcy! W środę utrudnienia w Gołotczyźnie

Na jutro (24 listopada) firma Koptrans – generalny wykonawca remontu drogi powiatowej nr 1248W w Gołotczyźnie planuje układanie ścieralnej warstwy nawierzchni.

– W związku z tym droga na odcinku od skrzyżowania z ul.  Ciechanowską do ul. Piwnej w Gołotczyźnie będzie nieprzejezdna. Prosimy o korzystanie z wyznaczonych objazdów oraz o stosowanie się do poleceń wydawanych przez osoby kierujące ruchem. Dziękujemy za wyrozumiałość i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności – informuje Justyna Szustowska z Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie.

red

Fot. FB PZD Ciechanów