Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu na ul. Kolbego w Ciechanowie

Uwaga kierowcy? Na odcinku ul. Kolbego w Ciechanowie zmieniła się organizacja ruchu. Pojawiło się pięć skrzyżowań równorzędnych.

Skrzyżowanie równorzędne to takie, na którym pierwszeństwo ma kierowca nadjeżdżający z prawej strony. Zmiany wprowadzono po interpelacjach radnej miejskiej Edyty Rzeplińskiej-Filipowicz, którą prosili o to okoliczni mieszkańcy narzekający na kierowców jeżdżących zbyt szybko ul. Kolbego i zatroskanych o bezpieczeństwo dzieci idących nią do Szkoły Podstawowej nr 7.

– Urząd Miasta Ciechanów opracował projekt zmiany organizacji ruchu  “ul. Kolbe – oznakowanie skrzyżowań równorzędnych i i wprowadzenie strefy ograniczonej prędkości do 30km/h”, uzyskał zatwierdzenie projektu przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych (z up. starosty zadania te obecnie wykonuje dyrektor PZD) i aktualnie wprowadzono zmianę w organizacji ruchu drogowego, zgodnie z w/w projektem – poinformowała nas Ewa Amenda, kierownik wydziału inżynierii miejskiej i utrzymania infrastruktury drogowej Urzędu Miasta Ciechanów.

Zmiany wprowadzono na skrzyżowaniach ul. Kolbego z ul.: Bąkowskiej, Monte Cassino, Nodzykowskiego, Grzelakowej i Jelińskiej. Jadący ul. Kolbego od strony ul. Leśnej muszą ustąpić pierwszeństwa wyjeżdżających z powyższych ulic. Jadący ul. Kolbego w przeciwną stronę – mają na całej jej długości pierwszeństwo przejazdu.

Fot. Marek Szyperski