Uwaga rolnicy! Wkrótce wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich

17 października rozpoczną się wypłaty zaliczek na poczet płatności bezpośrednich – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zgodnie z oczekiwaniami rolników wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk podjął decyzję, aby uruchomić wypłatę zaliczek już 17 października 2022 r. Zgodnie z przepisami unijnymi wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia br. rozpocznie się realizacja pozostałych kwot płatności za 2022 r.

Zaliczki będą realizowane w maksymalnej wysokości przewidzianej w przepisach unijnych, tj.: 70 proc. w przypadku płatności bezpośrednich (oraz przejściowego wsparcia krajowego); 85 proc. w przypadku płatności PROW. Zaliczki będą wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE).

W przypadku PROW zaliczki będą wypłacane dla: poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” PROW 2014–2020; działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” PROW 2014–2020; działania „Rolnictwo ekologiczne” PROW 2014–2020; działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” PROW 2014–2020; działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” PROW 2007–2013.

red

Fot. pixabay.com/Zdjęcie ilustracyjne