W Ciechanowie jest dodatkowy nabór na montaż pomp ciepła

Miasto Ciechanów ogłasza nabór uzupełniający na listę rezerwową dla mieszkańców na montaż powietrznych pomp ciepła. Dofinansowanie wynosi 75 proc. wartości pompy i montażu. Mieszkaniec pokrywa resztę czyli ok. 3 tys. zł.

-Pompa ciepła do podgrzewania wody użytkowej jest samodzielnym, niezależnym od innych instalacji grzewczych urządzeniem, podgrzewającym ciepłą wodę użytkową, wykorzystując ciepło powietrza z pomieszczenia lub z zewnątrz. Wybrana w przetargu pompa ciepła posiada zasobnik o pojemności 300 l – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów Paulina Rybczyńska. – Minimalna wysokość pomieszczenia przeznaczonego do montażu pompy ciepła to 2,15 m. W przypadku posiadania kotła węglowego wymagane jest dodatkowe pomieszczenie do montażu pomy.

Mieszkańcy zainteresowani montażem instalacji mogą zgłaszać się do pokoju 209, ul. Wodna 1, Wydział Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Działań Strategicznych, tel. (23) 674 92 75, (23) 674 92 78.

Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE).

Fot. UM Ciechanów