W Ciechanowie pamiętali o 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

Kwiaty i znicze złożono pod pomnikiem Tomasza Kolbe – jednego z najsłynniejszych dowódców powstańczych na północnym Mazowszu.