W Ciechanowie “Sprzątają świat”

Dzisiaj (piątek, 18 września) rozpoczęła się tegoroczna ogólnopolska akcja „Sprzątanie świata”, która potrwa do niedzieli pod hasłem: „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. – W Ciechanowie do akcji przyłączają się szkoły i przedszkola. Zachęcamy do wzięcia udziału również mieszkańców i udostępniamy worki na odpady oraz jednorazowe rękawiczki – informuje rzeczniczka Urzędu Miasta Paulina Rybczyńska.

W tym roku także indywidualni mieszkańcy mogą liczyć na zachętę do przyłączenia się do wspólnego sprzątania – miasto zapewnia worki na odpady oraz jednorazowe rękawiczki do higienicznego zbierania odpadów.

-Zainteresowani udziałem w akcji mogą je odebrać w Urzędzie Miasta Ciechanów w Wydziale Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (Referat Gospodarki Odpadami, pok. nr 21, w godzinach pracy urzędu od 8.00 do 16.00) – informuje Paulina Rybczyńska. – Posprzątać można swoje najbliższe otoczenie, okolicę lub każde inne miejsce, gdzie porzucone są odpady. W tym roku z uwagi panującą pandemię COVID-19 uczestnicy akcji powinni stosować się do obowiązujących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

O miejscu oraz liczbie przygotowanych do odbioru worków z odpadami należy poinformować  pracowników Referatu Gospodarki Odpadami (nr telefonu 23 674 92 89). W celu sprawnego odebrania zgromadzonych worków, należy ustawiać je w widocznych i łatwo dostępnych miejscach, np. w pobliżu koszy ulicznych.

Zgromadzone w trakcie akcji odpady zostaną odebrane przez pracowników Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych.

-Sprzątanie świata to międzynarodowa  kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Krajowym patronem i koordynatorem akcji jest Fundacja Nasza Ziemia. Celem Akcji jest promowanie właściwego postępowania z odpadami, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Szczegóły dotyczące akcji w Polsce dostępne są na stronie internetowej www.naszaziemia.pl. W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Odpadami, pod nr telefonu  23 674 92 89 – mówi Paulina Rybczyńska.

red