W Ciechanowie trwają Dożynki Województwa Mazowieckiego

Choć pogoda nie sprzyja – Dożynki na błoniach przed Zamkiem Książąt Mazowieckich – przyciągnęły wielu uczestników.