W deszczu i błocie pod Sarnową Górą

150 rekonstruktorów z 19 grup z Polski i Litwy, trzy samochody pancerne i armata z epoki. I tłum widzów, którzy mimo ulewnego deszczu zjawili się na polu pod Sarnową Górą by po raz kolejny obejrzeć widowisko historyczne: “Sarnowa Góra 1920”.

W sierpniu 1920 r. przez cztery dni polscy żołnierze w bitwie pod Sarnową Górą stawili zacięty opór bolszewikom. – To dzięki ofiarności, mężności i odwadze żołnierza polskiego, ale też dzięki temu, że te wartości, które dzisiaj widnieją na sztandarach Wojska Polskiego: Bóg, Honor, Ojczyzna, były wartościami, które potrafiły zjednoczyć cały naród w sprawie naszej niepodległości, suwerenności i wolności. Gdyby nie ta jedność całego narodu- Polska nie byłaby dzisiaj krajem niepodległym – mówił podczas poprzedzającej niedzielną (21 sierpnia) rekonstrukcję szef Gabinetu Politycznego MON Bartłomiej Misiewicz.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=oVR1hTWEqwo’]

Rekonstrukcję poprzedziła msza św., którą odprawił ks. Janusz Kochański, proboszcz parafii Sońsk. Był Apel Pamięci i złożenie kwiatów pod pomnikiem poległych w bitwie żołnierzy Wojska Polskiego.

W uroczystościach wzięli udział m.in. posłowie: Robert Kołakowski i Maciej Wąsik, wicestarosta ciechanowski Andrzej Pawłowski (otrzymał od organizatorów pamiątkową szablę), przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego Zbigniew Gutowski, wójt gminy Sońsk Marzena Ślubowska.

Organizatorami rekonstrukcji byli: Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy i Urząd Gminy Sońsk.