W diecezji płockiej w 2021 roku przybyło chrztów i ślubów

W diecezji płockiej w 2021 roku więcej dzieci przyjęło sakrament chrztu św. i więcej par zdecydowało się na sakrament małżeństwa – tak wynika z danych statystycznych, opracowanych na podstawie kwestionariusza „Census Annuus 2021”, przygotowanego przez Stolicę Apostolską. To powrót do sakramentów po czasie ścisłych ograniczeń pandemicznych.

Dane statystyczne zostały przekazane z 249 parafii diecezji płockiej (w tym 7 prowadzonych przez zakony), dotyczą roku 2021. Wynika z nich, że diecezja zajmuje obszar 11.000 km kw., a zamieszkuje go 826.729 osób, w tym 820.340 katolików (w 2020 r. było 818.009 katolików).

W Kościele płockim w 2021 r. sakramentu chrztu św. udzielono 7.838 dzieciom, podczas gdy rok wcześniej były to 7.534 dzieci. Do pierwszej Komunii św. w 2021 r. przystąpiło 8.460 dzieci, a w 2020 r. – 7.887 dzieci. Jeśli chodzi o młodzież, która przyjęła sakrament bierzmowania, to w 2021 r. dotyczył on 7.121 osób, podczas gdy rok wcześniej było ich 4.095 (różnica wynika z ograniczeń pandemicznych). Gdy policzy się śluby kościelne, to w minionym roku sakrament ten przyjęło 3.029 par, a w 2020 r. były to 2.533 pary. Jeśli chodzi o liczbę pogrzebów, to w 2021 r. było ich 12.827, natomiast w roku 2020 – 11.901.

Zmniejszyła się liczba księży pracujących w diecezji: w minionym roku było ich 628 (razem z 55 księżmi zakonnymi), natomiast w roku 2020 – 640 (z 57 księżmi zakonnymi). Dwóch księży zdecydowało się odejść z kapłaństwa (podobnie w roku 2020). Jeśli chodzi o księży emerytów – to w 2021 roku w diecezji było ich 116, a w roku 2020 – 115. W roku 2021 zmarło 13 księży (w 2020 roku – 19).

W Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku w roku 2021 kształciło się 20 alumnów, a rok wcześniej – 19. Statystyki wskazują ponadto, że w 2021 r. w diecezji pracowało 8 braci zakonnych (2020 – 6 braci). Jeśli chodzi o siostry zakonne, to ich liczba wyniosła 175, natomiast rok wcześniej było ich 182.

za: www.diecezjaplocka.pl