W gminie Glinojeck opróżniają reaktor

Ale bez obaw – to nie reaktor jądrowy, lecz reaktor w oczyszczalni ścieków w Garwarzu Starym. Ta operacja to część modernizacji obiektu.

Modernizację oczyszczalni rozpoczęto w ubiegłym roku w ramach projektu: „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Staty Garwarz- poprawa infrastruktury”. Jest ona dofinansowana z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

– Po wykonaniu prac remontowo- instalacyjnych uruchomiono bioblok WS-400. Posadowiono nowy sito piaskownik na wykonanym stropie antesoli wewnątrz budynku. Zainstalowano trzy nowe dmuchawy, powstały nowe rurociągi technologiczne między pompownią, a oczyszczalnią. Trwają prace opróżnienia reaktora Superbos 1000 z wsadu i instalacji. Generalnym wykonawcą jest firma FPW PAP-BUD Jacek Papierowski z Rościszewa – informuje Dawid Marczewski z Urzędu Miasta w Glinojecku.  – Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej aglomeracji Glinojeck, przy jednoczesnej poprawie i ochronie stanu środowiska naturalnego poprzez zapewnienie skutecznego, efektywnego i zgodnego z przepisami sytemu oczyszczania ścieków komunalnych.

Całkowita wartość projektu to 5 mln 107 tys. 277 zł 42 gr. Glinojecki samorząd pozyskał dofinansowanie w kwocie 3 mln 534 tys. 664 zł i 42 gr. Modernizacja ma zostać zakończona 31 grudnia tego roku, ale jak powiedział nam burmistrz Glinojecka Łukasz Kapczyński – prace przebiegają tak sprawnie, że być może zostanie sfinalizowana jeszcze na przełomie lata i jesieni.

Red

Fot. UM Glinojeck