W gminie Regimin czekają na dzieci

W gminie Regimin, zgodnie z rządowymi zaleceniami, 6 maja otwarto oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Nie zgłosiło się jednak ani jedno dziecko.

Urząd Gminy informowała, że zajęcia opiekuńczo-wychowawcze miały odbywać się „z zachowaniem wszelkich środków ostrożności oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej”.

– W związku z brakiem zgłoszeń przez rodziców potrzeby oddanie dziecka pod opiekę Wójt Gminy Regimin informuje, że oddziały przedszkolne (…) pozostają zamknięte do odwołania. Jednocześnie informuję iż w miarę zaistniałych potrzeb istnieje możliwość ich otwarcia” – oznajmiła wójt Mariola Kołakowska.

Fot. pixabay.com