W GMINIE REGIMIN WCIĄŻ USUWAJĄ AZBEST

– Realizowane w 2023 r. zadanie pn. „Unieszkodliwienie azbestu na terenie gminy Regimin – etap XII’’ dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie’’ w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 70 % kosztów kwalifikowalnych, zaś udział środków gminy wynosi 15 000,00 zł co stanowi 30 % kosztów kwalifkowalnych – poinformował Urząd Gminy w Regiminie.