W hołdzie patriotom zamordowanym przez niemieckich okupantów

W Ciechanowie władze samorządowe, wojsko, policja, straż pożarna, uczniowie, harcerze, muzealnicy uczcili 78. rocznicę powieszenia przez niemieckich okupantów na dziedzińcu zamku czwórki żołnierzy Armii Krajowej: Zenobii Jelińskiej, Tadeusza Jureckiego, Kazimiery Grzelak i Bolesława Nodzykowskiego.

Wspomniano także mieszkańca podciechanowskiej wsi Kąty Romana Konwerskiego, który odmówił powieszenia rodaków, za co zginął w niemieckim obozie koncentracyjnym w Mauthausen.

Fot. Marek Szyperski/Wartę honorową zaciągnęli żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.