W Opinogórze będzie strażacka orkiestra dęta?

W ostatni poniedziałek (16 grudnia) obradował Zarząd Gminny Ochotniczych Straży Pożarnych w Opinogórze. Prezes Zarządu, wójt gminy Stanisław Wieteska przedstawił sprawozdanie z działań (najważniejsze to oddanie do użytku wyremontowanej remizy w Dzboniu i wręczenie tamtejszej jednostce sztandaru) opinogórskich strażaków w 2013 r.

Prezes Wieteska zapowiedział rozpoczęcie starań o utworzenie w Opinogórze strażackiej orkiestry dętej. Zebrani przez aklamację przyjęli w strażackie szeregi proboszcza opinogórskiej parafii pw. św. Zygmunta ks. Jarosława Arbata.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=XTHShem_elk’]

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=u5p6sYK2ctk’]

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=q29hzxRxUWc’]