W Opinogórze Górnej rozstrzygnięto konkurs “Karmnik dla ptaków”

Zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze Górnej konkurs dla uczniów spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem.

Jury w składzie: Piotr Czyżyk – wójt gminy Opinogóra Górna, Magdalena Wiercińska – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Emil Świszcz – inspektor ds. promocji gminy przyznało nagrody następującym uczestnikom:

Fot. opinogoragorna.pl

I Nagrody

1.Nikola Kowalska kl. IV SP Opinogóra Górna

2.Dominik Tekliński kl. VII SP Wola Wierzbowska

3.Hubert Kowalski kl. II SP Opinogóra Górna

4.Bartosz Zaremba kl. IV SP Opinogóra Górna

II Nagrody

1.Jakub Pieszczyk kl.VI SP Kołaczków

2.Aleksandra Żbikowska kl. I SP Opinogóra Górna

3.Kacper Budniak kl. VI a SP Opinogóra Górna

4.Zuzanna Budniak kl. III a SP Opinogóra Górna

5.Magdalena Arciszewska kl. VI a SP Opinogóra Górna

III Nagrody

1.Aleksandra Szwąder kl. III SP Opinogóra Górna

2.Aleksandra Zajkowska kl. III a SP Opinogóra Górna

3.Mikołaj Maruszewski kl. VI b SP Opinogóra Górna

4.Maciej Twardzikowski kl. IV b SP Opinogóra Górna

Wyróżnienia za domki lęgowe otrzymali:

1.Lena Stochmiałek kl. III a SP Opinogóra Górna

2.Jan Stochmiałek Kl. I SP Opinogóra Górna

3.Magda Ćwiklińska kl. IV b SP Opinogóra Górna

4.Wiktoria Salwa kl. VI b SP Opinogóra Górna

Jak się dowiadujemy – jurorzy oceniali m.in.: oryginalność i pomysłowość oraz zwrócili na to z jakich materiałów został wykonany karmnik np. z naturalnych, pochodzących z recyklingu.

Organizatorzy serdecznie dziękuję rodzicom i nauczycielom za pomoc i zaangażowanie w konkurs.

red

Fot. FB GOK Opinogóra Górna/Więcej zdjęć na https://www.facebook.com/gokopinogora