W powiecie absolutorium jednogłośnie

Na ostatniej, 23. sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego radni jednomyślnie przyjęli sprawozdanie finansowe Zarządu Powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok oraz jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykonania budżetu za ubiegły rok.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=JaW_7yN7Ijg&feature=youtu.be’]