W powiecie ciechanowskim trwa kwalifikacja wojskowa

– Do woja marsz, do woja, a ty nie płacz miła moja – śpiewano w PRL-u na rozpoczęcie poboru do wojska. Dziś pobór zastąpiła kwalifikacja wojskowa, bo nie ma zasadniczej słuzby wojskowej. W powiecie ciechanowskim kwalifikacja trwa od 11 lutego i zakończy się 13 marca.
Kwalifikacja odbywa się w siedzibie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Płockiej. Ciechtivi.pl rozmawiała z szefem Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie ppłk. Dariuszem Kosakowskim.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=IGnBbWbs3lQ’]

* Co o kwalifikacji trzeba wiedzieć?

Tegoroczna Kwalifikacja wojskowa na terenie kraju rozpocznie się 4 lutego roku i potrwa do 30 kwietnia.

W 2013 kwalifikacja wojskowa obejmuje:

 1. mężczyzn urodzonych w 1994 roku;
 2. mężczyzn urodzonych w latach 1989-1993, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. osoby urodzone w latach 1992 – 1993 które nie zostały przeniesione do rezerwy a którym:
 4. kobiety urodzone w latach 1989-1994, które posiadają kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które w roku szkolnym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków;
 5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, i złożyły w WKU wniosek o powołanie do tej służby.
 • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
 • została orzeczona czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej, a okres tej niezdolność upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, jednak osoby te przed zakończeniem kwalifikacji złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

Na terenie administrowanym przez WKU w Ciechanowie odbywać się będzie w następujących miejscach i terminach:

Powiat Ciechanowski
Komenda PSP w Ciechanowie ul. Płocka 32, w terminie od 11.02.2013 do 13.03.2013;

Powiat Płoński
Szpital na ul Sienkiewicza 7 w Płońsku, w terminie od 19.02.2013 do 21.03.2013;

Powiat Mławski
Bursa Szkolna na ul. Lelewela 8 w Mławie ,w terminie od 02.04.2013 do 26.04.2013;

Powiat Żuromiński
Szpital na ul. Szpitalnej 56 w Żurominie, w terminie od 11.04.2013 do 25.04.2013;

Osoba wezwana przez Urzad Gminy ( Miasta) do kwalifikacji wojskowej powinna mieć przy sobie:

 • Dowód osobisty;
 • Aktualne zdjęcie 3,5×4,5 cm do wyrobienia książeczki wojskowej;
 • Prawo jazdy ( jeśli posiada);
 • świadectwo poświadczające wykształcenie.

Ponadto osoby które zmieniły stan cywilny i posiadają dzieci dokumenty potwierdzające zmianę stanu cywilnego oraz posiadanie dzieci.

na podst. inf. WKU Ciechanów