W Ratowie zakończyły się Dni Świętego Antoniego

Tegoroczne, dwunaste już dni św. Antoniego, trwały od 12 do 19 czerwca. Ich ideą jest upowszechnianie kultu Padewczyka, ale też upamiętnianie bohaterów, którzy bronili tej ziemi. Ratowskie sanktuarium bowiem, wzniesione jako wotum dziękczynne za opiekę Patrona w czasie Wiktorii Wiedeńskiej, od samego początku, poprzez kolejne wieki, aż po dzień dzisiejszy, jest nie tylko ważnym ośrodkiem religijnym, ale także centrum kształtowania postaw patriotycznych.

Dni rozpoczęły się tradycyjnie uroczystymi nieszporami, podczas których na zakończenie mszy św. kultywowany jest obrzęd święcenia lilii oraz chlebków św. Antoniego – symboli patrona, mających wskazywać na najważniejsze aspekty jego nauczania, całkowite zanurzenie się w miłości Boga oraz szczególną wrażliwość na ludzi potrzebujących strawy zarówno w sensie dosłownym jak i duchowym.

Główne święto patronalne, przypadające 13 czerwca, skoncentrowane było na uroczystościach religijnych. W tym dniu już o godzinie 7 rano rozpoczęły się pierwsze nabożeństwa, które zwieńczyła suma odpustowa, pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Piotra Libery. W wygłoszonej homilii Ksiądz Biskup odwoływał się do wyjątkowego znaczenia sanktuarium ratowskiego jako miejsca, w którym za pośrednictwem Patrona, od stuleci wypraszane są łaski dla potrzebujących. Przypomniał również ważne zdanie z kazań Świętego, że „dobre słowa powinny się przełożyć na czyn”, wskazujące na jego aktywną postawę w niesieniu wszelkiej pomocy bliźnim.

W drugiej części dnia pielgrzymi mieli możliwość zwiedzenia z przewodnikiem zabytkowego klasztoru oraz poznania jego bogatej historii zarówno jako miejsca kultu Padewczyka jak i wyjątkowego miejsca dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego północnego Mazowsza.

Dniśw. Antoniego zakończył tradycyjnie, w niedzielę 19 czerwca, całodzienny piknik rodzinny – Ratowskie Spotkania Patriotyczne, w programie którego znalazła się msza św. w intencji obrońców Ojczyzny, koncert „Ta ziemia”, pokazy wyszkolenia kawaleryjskiego oraz widowisko plenerowe „Ratowo 1920”.

Mszy św. przewodniczył rektor sanktuarium – ks. kan. Bogdan Pawłowski, który w homilii wskazywał na dzisiejsze pojmowanie słowa patriotyzm.

Patriotyzm to proces, dokonujący się człowieku, który świadomie troszczy się o sprawy Ojczyzny, może on mieć wiele wymiarów, niektóre całkiem zwyczajne, codzienne, niektóre zaś wymagające heroizmu. Jednym z takich wymiarów jest przypominanie bohaterstwa naszych przodków, którzy nie zawahali się oddać życia w godzinie próby, ale również analizowanie dzisiejszych zagrożeń i bycie gotowym, by stawić im czoła. – podkreślił ks. Pawłowski.

Bezpośrednio po mszy św. artyści zaprzyjaźnieni z ratowskim sanktuarium, Marta i Paweł Stawińscy, zaprezentowali koncert poetycki pt. „Ta ziemia”,  którego tytuł nawiązywał do słów „Mnie ta ziemia od innych droższa, ani chcę, ani umiem stąd odejść”, zaczerpniętych z wzruszającego wiersza Władysława Broniewskiego, poety a zarazem żołnierza wojny polsko-bolszewickiej,

Podczas pokazów wyszkolenia kawaleryjskiego przedstawiciele spadkobierców tradycji z 4. Pułku Ułanów Zaniemeńskich oraz 1. Pułku Ułanów Krechowieckich zaprezentowali pokaz musztry a także pokaz dynamiczny, w tym umiejętności władania szablą i lancą.

N zakończenie spotkań tradycyjnie odbyło się plenerowe widowisko historyczne „Ratowo 1920”, które w formule żywej lekcji historii upamiętnia dokonania żołnierzy polskich, w tym 2. Szwadronu Mławskiego, walczących na terenie północnego Mazowsza z watahami wojsk bolszewickich, w którym wzięli udział spadkobiercy tradycji formacji kawalerii i piechoty z okresu II Rzeczpospolitej a także grupy rekonstrukcji historycznej z Mazowsza.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Kuria Diecezjalna Płocka. Koncert „Ta ziemia” uzyskał dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.

Źródło: Sanktuarium Diecezjalne św. Antoniego z Padwy w Ratowie