W rocznicę śmierci Wieszcza Zygmunta

W niedziele 1 marca w opinogórskim kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny odbyła się uroczysta msza święta za duszę śp. Zygmunta Krasińskiego w 161.  rocznicę jego śmierci.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, przedstawiciele i poczty sztandarowe z I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie oraz Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze. Mszę świętą odprawił ks. kan. Jarosław Arbat, który na samym początku w pięknych słowach opowiedział o zasługach Wieszcza. Podkreślił też jego wielkie oddanie Ojczyźnie i olbrzymią wartość spuścizny poetyckiej. Oprawę muzyczną przygotował chór parafialny pod kierunkiem Igora Krajewskiego, a psalm zaśpiewała Angelika Wójcicka z Muzeum Romantyzmu.

Dyrektor Roman Kochanowicz podziękował księdzu proboszczowi za cenne słowa przybliżające postać Zygmunta Krasińskiego, przybyłym gościom oraz osobom zaangażowanym w oprawę muzyczną. Na zakończenie wszyscy udali się do krypt aby złożyć kwiaty i jeszcze raz pomodlić się w intencji poety.

Marta Olszewska/ Fot. Michał Krzyżanowski