W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego


We wtorek wieczorem członkowie Stowarzyszenia “Narodowy Ciechanów” zapalili znicze pod tablicą upamiętniającą dawną siedzibę ciechanowskiego oddziału NSZZ “Solidarność”.

Fot. Marek Mossakowski

I dawnym Powiatowym Urzędem Bezpieczeństwa Publicznego, w którym więziono, torturowano i mordowano polskich patriotów.

A my przypominamy wystawę sprzed dwóch lat w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki – “Ofiary stanu wojennego”.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=bkzVG_tPjXQ’]