W “Staszicu” pamiętali o Żołnierzach Wyklętych

We wtorek (4 marca) w ciechanowskim Zespole Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica uczczono pamięć żołnierzy tzw. “Drugiej Konspiracji” – walczących w latach 1945-56 z narzuconym Polsce na sowieckich bagnetach systemem komunistycznym.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=XMSHWhoSY7Q’]

a