W stulecie uzyskania praw wyborczych panie coraz częściej sięgają po władzę

Tak przynajmniej dzieje się w subregionie ciechanowskim. Panie zostały starostami w powiatach ciechanowskim i płońskim, w podciechanowskiej gminie Regimin wyborcy powierzyli ster rządów kobiecie.

Przed stu laty – 28 listopada 1918 r. Józef Piłsudski jako  Tymczasowy Naczelnik Państwa wydał dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego. „„Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat”. Z kolei artykuł 7, który opisywał bierne prawo wyborcze, brzmiał: „Wybieralni do Sejmu są wszyscy obywatele(ki) państwa, posiadający czynne prawo wyborcze, niezależnie od miejsca zamieszkania, jak również wojskowi” – głosił  art. 1 Dekretu.

Przypomnijmy, że: ” w Wielkiej Brytanii bierne prawa wyborcze kobiet uznano w roku 1928 (czynne – w 1918), we Francji kobiety uczestniczą w wyborach od 1944 r. we Włoszech od 1945, w Szwajcarii od 1971, a w jednym z jej kantonów od 1990!” – za www.sejm.gov.pl.

 

Do Sejmu Ustawodawczego wybrano wówczas osiem kobiet: „Gabriela Balicka i Zofia Sokolnicka należały do ruchu narodowego (ZLN), Maria Moczydłowska, która jako pierwsza kobieta zabrała głos w polskim Sejmie – do narodowego NZL, Anna Piasecka i Franciszka Wilczkowiakowa – chadeckiej NPR, Jadwiga Dziubińska i Irena Kosmowska – lewicowego chłopskiego PSL „Wyzwolenie”, a Zofia Moraczewska – socjalistycznej PPSD” – za ww.sejm.gov.pl.

W tym miejscu warto przypomnieć związki z Ciechanowem i regionem Jadwigi Dziubińskiej – bardzo zaangażowanej w tworzenie na ziemiach polskich na początku XX w. sieci szkół rolniczych. Zajrzyjmy na portal kobietynawsi.pl: „W 1927 roku dzięki jej staraniom w Sokołówku zostało otwarte Seminarium dla Nauczycielek Szkół Rolniczych. Seminarium miało bardzo bogaty program nauczania od spółdzielczości poprzez organizację oświaty rolniczej po prowadzenie biblioteki i organizacji gospodarczych na wsi. Przy Seminarium działało przedszkole, muzeum ludowe, biblioteka, Koło Młodzieży Wiejskiej, Uniwersytet Ludowy. dorobku Jadwigi Dziubińskiej w Sokołówku gdzie stworzyła w 1909 r. Uniwersytet Ludowy a w okresie międzywojennym podyplomowe Seminarium dla Nauczycieli Szkół Rolniczych”.

Jadwiga Dziubińska ma w Ciechanowie swą ulicę, a pamięć o niej kultywuje m.in. stowarzyszenie Sokołówek.

Sto lat po tym ważnym wydarzeniu kobiety odgrywają coraz większą rolę np. w samorządzie lokalnym. Tydzień temu starostą ciechanowskim wybrano Joannę Potocką-Rak. Ta dotychczasowa I zastępca prezydenta Ciechanowa, która w mieście zainicjowała i poprowadziła wiele znaczących inwestycji, w ostatnich wyborach do Rady Powiatu Ciechanowskiego uzyskała najwyższą w historii tych wyborów liczbę głosów – 2253. Nikt spośród pozostałych kandydatów nawet nie zbliżył się do tego wyniku.

W sąsiednim powiecie płońskim starostą została Elżbieta Wiśniewska – wieloletnia dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. Kobieta energiczna, inicjatorka wielu ciekawych przedsięwzięć kulturalnych. W gminie Regimin – już w pierwszej turze wyborów wójta doszło do zaskakującego rozstrzygnięcia – szerzej nie znana kierowniczka ciechanowskiej placówki  Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Mariola Kołakowska pokonała starego, samorządowego wygę Lecha Zduńczyka, sprawującego władzę przez ostatnie kilka kadencji.

Panie idą naprzód….

msz

Na zdjęciu: starosta Joanna Potocka-Rak z nowym zarządem powiatu ciechanowskiego/fot. Marek Szyperski