W Zeńboku pamiętali o bohaterach Powstania Styczniowego

W 150. rocznicę bitwy pod Zeńbokiem, stoczonej przez powstańców pod dowództwem Zygmunta Padlewskiego z wojskami carskimi, w miejscowym kościele parafialnym odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniającą 100 powstańców poległych w tej nierównej walce, a na cmentarzu parafialnym – głaz i krzyż na ich symbolicznej mogile.

Mszy św. w intencji Powstańców Styczniowych  i  Ojczyzny przewodniczył dziekan dekanatu ciechanowskiego zachodniego ks. prałat Eugeniusz Graczyk, a koncelebransami byli proboszcz ks. Andrzej Chmieliński i były proboszcz ks. Mieczysław Białowąż, który wygłosił bardzo poruszające kazanie.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=RsDf1EJ04P8′]

W uroczystości wzięło udział wielu mieszkańców Zeńboka i okolicznych wsi oraz oficjalnie goście, a wśród nich m.in.:

poseł Robert Kołakowski, starosta ciechanowski Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski, radna wojewódzka Wiesława Krawczyk, radny powiatowy Adam Krzemiński, prezesem Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej Eugeniusz Sadowski, wiceprezes TMZC i fundator tablicy Bernard Grzankowski, szefowie delegatur: Urzędu Wojewódzkiego Grzegorz Wróblewski, Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Kamasa, redaktor naczelna tygodnika Extra Ciechanów Julita Borowska, strażacy, członkowie Związku Piłsudczyków i  Strzelcy.

Z okazji rocznicy bitwy Urząd Gminy w Regiminie wydał specjalną broszurę jej poświęconą. Czytamy w niej m.in. relację ówczesnego proboszcza parafii w Zeńboku ks. Góreckiego o ataku Moskali, przesłaną do biskupa płockiego, – “Ja chciałem się z domu ukazać, do trzech razy próbując i okazać, iż jednego Polaka nie masz w budowlach i kościele, lecz za każdym wyjrzeniem sypano do mnie kulami jak gradem i do ludzi, którzy chcieli inwentarz wyganiać i uciekać” – pisał proboszcz Górecki. – „Wreszcie Rosjanie, zapaliwszy budowle około kościoła, oblegli budowle księże i one, przez wtykanie luf w dachy i sterty, zapaliwszy wszystkie, otoczyli plebanię strzelając w dachy, ściany i okna”.

W folderze znajdujemy także opowieść najstarszej obecnie mieszkanki Zeńboka 90-letniej Kazimiery Kosewskiej. Pani Kazimiera przekazuje historię, którą dziadek opowiedział swemu synowi, a jej ojcu. – “Zwłoki tych nieszczęśników wieziono polną drogą między Jarlutami, a Karniewem. Gdy wozy z ciałami dojechały do drogi w Karniewie, Rosjanie nakazali pochować poległych. Na mogile ludzie postawili drewniany krzyż i była tam też tabliczka. Dzisiaj nie ma już ani krzyża,  ani tabliczki”. Podczas uroczystości pani Kazimiera odsłoniła pamiątkowy głaz na symbolicznej mogile powstańców.

Ważną częścią rocznicowych uroczystości było spotkanie w miejscowej remizie strażackiej. Tam uczniowie miejscowej Szkoły Podstawowej im. Gen. Zygmunta Padlewskiego przedstawili  okolicznościowy program poświęcony patronowi i Powstaniu.  Wręczono także nagrody uczniom, którzy tryumfowali w konkursach plastycznych: na portret gen. Padlewskiego i symbole Powstania Styczniowego.

– Niech ta uroczystość świadczy o tym, że nie samym chlebem człowiek żyje – powiedział nam wójt gminy Regimin Lech Zduńczyk, główny organizator obchodów, podkreślając bardzo dobrą współpracę z parafią, Towarzystwem Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, radnymi gminy, sołtysami.

msz