Wiceminister Rafał Romanowski u druhów z Szilmierza

W Szulmierzu, gm. Regimin, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

– Po wysłuchaniu sprawozdań, komisja uchwał i wniosków walnego zebrania sprawozdawczego udzieliła absolutorium Zarządowi Ochotniczej Straży Pożarnej w Szulmierzu za rok sprawozdawczy 2022 – poinformowała obecna na spotkaniu wójt gminy Mariola Kołakowska.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. pochodzący z Szulmierza wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, poseł Rafał Romanowski i mł. kpt. Piotr Oleszczuk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. Warto podkreślić, że członkiem OSP Szulmierz jest radny powiatowy Grzegorz Liszewski.

Red

Fot. FB Mariola Kołakowska