Widoczny na drodze – bezpieczny po zmroku

Ciechanowscy  policjanci realizują działania „Widoczny na drodze- Bezpieczny po zmroku”  m.in.  zwracają szczególną uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego tj. pieszych i rowerzystów poruszających się po zmroku. Stanowczo reagują na wykroczenia popełniane przez tych użytkowników dróg.