WIĘKSZA ŚWIADOMOŚĆ – WIĘKSZA TOLERANCJA

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, zaprasza mieszkańców Ciechanowa i okolic do udziału w dofinansowanym ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego projekcie  “WIĘKSZA ŚWIADOMOŚĆ – WIĘKSZA TOLERANCJA”, którego celem jest promowanie zdrowia psychicznego.

W dobie kryzysu wywołanego pandemią, doświadczamy na co dzień lęku, stresu, niepewności. Pojawia się tendencja do ucieczki w środki psychoaktywne, nadużywanie internetu czy telefonów komórkowych.

Obecne w życiu codziennym, poczucie zagrożenia i destabilizacji, w sposób negatywny wpływa na zdrowie psychiczne. W związku z tym, chcemy mieszkańcom regionu ciechanowskiego, przekazać informacje dotyczące różnych jego aspektów.

Projekt „WIĘKSZA ŚWIADOMOŚĆ – WIĘKSZA TOLERANCJA”, daje możliwość skorzystania z indywidualnych weekendowych spotkań edukacyjnych z lekarzem psychiatrą i psychologiem, w trakcie których można będzie zdobyć wiedzę tak bardzo potrzebną w utrzymaniu życiowej równowagi.

Na spotkaniach można się będzie dowiedzieć :

  • Jak radzić sobie ze stresem oraz poznać metody relaksacji
  • Gdzie szukać profesjonalnej pomocy i wsparcia
  • Kiedy zgłosić się do lekarza psychiatry i psychologa
  • Na czym polega psychoterapia
  • Jak radzić sobie z trudnościami w różnych sytuacjach życiowych
  • Czy farmakoterapia jest bezpieczna
  • Jak rozpoznać nawrót choroby
  • Jak radzić sobie w przypadku różnych uzależnień

Konsultacje będą odbywały się w formie telefonicznej,  a jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli – w formie spotkań bezpośrednich w Poradni Psychologicznej i Poradni Zdrowia Psychicznego ciechanowskiego szpitala.

W Oddziale Psychiatrycznym (jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna), odbędą się spotkania edukacyjne dla rodzin i opiekunów osób z zaburzeniami psychicznymi.

Realizację projektu zakończy, zorganizowana w formie hybrydowej konferencja naukowa poświęcona  problematyce zdrowia psychicznego.

Uzyskać szczegółowe informacje dotyczące udziału w projekcie oraz zapisać się na indywidualne spotkania, można telefonicznie: nr 23 673 02 27 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 13.00.