Wielka inwestycja ciechanowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji s. z o.o. w Ciechanowie prowadzi I etap modernizacji i rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa.

[yframe url=’http://www.youtube.com/watch?v=XX7kzFv3gKw’]

a