Wielkanocne Życzenia Biskupów Płockich

Biskup płocki Piotr Libera i biskup pomocnicy Mirosław Milewski złożyli diecezjanom życzenia świąteczne.

Nagranie Katolickiego Radia Diecezji Płockiej